LIMPEZA PARA COLEXIOS

O teu espazo en boas mans

En Ausolan ofrecémosche solucións integrais de limpeza de alta calidade. Os nosos servizos, coidados ao detalle, fomentan o benestar dos nosos clientes e usuarios, e proporcionan ambientes limpos, ordenados e seguros.

CONTACTA

Servizos de limpeza integral para colexios e centros escolares

En Ausolan, ofrecemos servizos de limpeza personalizados e adaptados ás necesidades reais de cada centro. Para conseguilo, efectuamos estudos técnicos minuciosos das instalacións e da integración dos sistemas de traballo e requisitos dos nosos clientes.

Limpeza integral de edificios escolares

Aseguramos que todas as instalacións estean debidamente limpas e desinfectadas, conseguindo un ambiente seguro e de benestar

Limpezas xerais ou por obras

Coordinámonos contigo para garantir que as instalacións queden limpas e ordenadas ao comezo de cada curso escolar

Limpeza de cristais e fachadas

Contamos coa tecnoloxía máis avanzada que nos permite chegar a zonas de difícil acceso, ofrecendo sempre a máxima calidade

Limpeza de chans e superficies téxtiles

Restauramos e mantemos os chans e superficies téxtiles, ao tempo que conservamos o seu aspecto e resistencia

Limpeza mecanizada

Os fregados mecanizados de chans en corredores, aulas e zonas deportivas son garantía dunha limpeza en profundidade

Para satisfacer as necesidades dos nosos clientes, os servizos de limpeza de Ausolan desenvólvense con procesos cun éxito probado. Por unha banda, xestionamos e formamos ao noso cadro de persoal para ofrecer un servizo excelente. Por outra banda, contamos con protocolos de actuación específicos en zonas sensibles, como aseos ou aulas infantís, e empregamos produtos sostibles que coidan o medio ambiente e a saúde dos nenos e nenas.

Ademais, mantemos unha comunicación fluída e unha coordinación efectiva co cliente mediante a figura da persoa xestora, garantindo así un control exhaustivo e a mellora continua do servizo.

Queres obter máis información sobre os nosos servizos de limpeza para colexios?

Outros servizos complementarios

Conserxaría

Ocupámonos da xestión da seguridade e do acceso ás instalacións

Lavandaría

Asegurámonos de que a roupa estea limpa e a tempo para usala

Mantemento

Coidamos das túas instalacións e espazos exteriores, realizando reparacións menores

METODOLOXÍA AUSOKLEAN

A máxima calidade de limpeza é o noso compromiso.

En Ausolan, elevamos os estándares de limpeza e transformamos o teu centro nun lugar impecable, ao implementar a metodoloxía chamada Ausoklean, que posúe procedementos e protocolos de limpeza de vangarda.

01/

Superficie

Identificamos minuciosamente as zonas que requiren limpeza.

02/

Frecuencia

Creamos un programa de traballo que establece frecuencias de limpeza para cada superficie.

03/

Sistemas

Traballamos con sistemas de limpeza coa última tecnoloxía que garanten un resultado de alta calidade, así como o coidado da saúde das persoas traballadoras e do medio ambiente.

04/

Protocolos

Ofrecemos protocolos e instrucións detalladas para cada área.

05/

Equipo

Formamos aos nosos equipos e contamos cun cadro de persoal altamente capacitado e adecuado para satisfacer as necesidades específicas do teu servizo.

Servizo de limpeza para outros centros educativos

ORGANIZACIÓN DO SERVIZO

A pedra angular que serve de guía para o servizo do centro

A persoa xestora encárgase de coordinar ao equipo de Ausolan no centro para que todo flúa. Preocúpase por organizar, solucionar e sacar adiante o día a día do centro con eficacia, garantindo un servizo excepcional.

  • 01/ Organiza e implementa o servizo: Preocúpase por organizar, solucionar e sacar adiante o día a día do centro con eficacia.
  • 02/ Xestiona persoas: Posúe o liderado do equipo de limpeza cara a un equipo profesional que achega valor.
  • 03/ Mantén comunicación directa co cliente: A xestión da mellora continua mediante unha comunicación continua co cliente
  • 04/ A persoa xestora é o punto de unión do servizo, o cliente e a organización.

Queres obter máis información sobre os nosos servizos de limpeza en colexios?

Os nosos compromisos

A mellora continua é o noso eixo principal

Coa sustentabilidade

A sustentabilidade do servizo de limpeza no teu centro será o noso reto compartido

Co medio ambiente

Introducimos produtos con menor impacto ambiental e máis seguros para as persoas

Co benestar dos nosos equipos

Coidamos dos nosos equipos, que son os protagonistas deste proxecto compartido

Cos avances tecnolóxicos

Incorporamos tecnoloxías que aportan melloras no servizo de limpeza e facilitan a coordinación co teu servizo

Dinos que precisas