Co obxectivo de fomentar a concienciación ambiental e social dos estudantes

A Fundación Ausolan lanza unha guía para reducir o desperdicio de alimentos nos comedores escolares en colaboración con BCC Innovation

  • Unha ferramenta que permite identificar as necesidades para lograr esta redución de desperdicios, desde a planificación dos menús ata a sensibilización da comunidade escolar, ademais da xestión eficiente dos excedentes alimentarios.
  • O valor diferencial desta guía é que facilita aos profesionais poder ir paso a paso por distintos modelos que lles permiten analizar a situación, facer unha autoavaliación e elaborar un plan de acción para reducir os desperdicios nas súas cociñas.
  • Un proxecto que impulsa a Fundación Ausolan en colaboración co Grupo Ausolan e BCC Innovation.

A Fundación Ausolan, organización non lucrativa do Grupo Ausolan, e BCC Innovation, centro tecnolóxico en gastronomía do Basque Culinary Center, elaboraron unha guía para reducir o desperdicio de alimentos nos comedores escolares. Unha ferramenta que axudará aos profesionais dos comedores a facer un diagnóstico da situación nos seus centros e a incorporar prácticas sostibles no seu día a día.

Un elemento de sensibilización para mellorar a concienciación das persoas traballadoras respecto ao desperdicio de alimentos”, afirma a presidenta da Fundación Ausolan, María Marín. Ademais, “comprobouse que realizar un proceso de reflexión e incorporar prácticas máis sostibles ten un impacto positivo na organización e nos axentes colaboradores, como os colexios, estudantes e provedores”, engade.

O contido e o formato adáptanse ás obrigas do marco normativo respecto a cuantificar e ter un plan para aplicar a xerarquía de prioridades.

A guía realizouse coa participación das persoas traballadoras que interveñen nas distintas etapas do proceso de elaboración dos alimentos, o que constitúe un elemento de rigor obxectivo ao implementar a ferramenta. Un proceso que se divide en tres fases: diagnóstico, análise e acción.

Reducir o desperdicio de alimentos é un camiño de mellora continua no que se deben implicar de forma activa todos os actores que interveñen en cada unha das etapas. É importante sistematizar o proceso e ter a información máis fiable posible para axudar a tomar decisións. A guía permitirá acadar esta análise fiable e adoptar medidas eficaces.

Para iso, a comunicación debe ser eficaz en cada unha das etapas, polo que a colaboración entre os axentes que participan, así como a xeración de alianzas estratéxicas con provedores e entidades receptoras (para reducir o desperdicio de alimentos ou para facilitar a doazón de alimentos cando haxa excedentes) son esenciais.

Sen esquecer que a colaboración coa comunidade educativa e a xeración de hábitos responsables cos nenos nos comedores é unha prioridade á hora de xerar unha corrente de cambio que axude a reducir o desperdicio de alimentos.

Co lema: cara un comedor escolar máis sostible e consciente!; María Marín conclúe “esta guía aspira a converterse nun recurso indispensable para transformar os comedores escolares de Ausolan en espazos onde se unan a alimentación sostible e concienciación social para construír un futuro máis xusto e equitativo”.