Amb l’objectiu de fomentar la consciència ambiental i social entre els estudiants

La Fundació Ausolan implementa una guia per reduir el malbaratament alimentari als menjadors escolars amb la col·laboració de BCC Innovation

  • Una eina que permet identificar les necessitats per assolir aquesta reducció del malbaratament, des de la planificació de menús fins a la sensibilització de la comunitat escolar i la gestió eficient dels excedents alimentaris.
  • El valor diferencial d’aquesta guia és que permet proporcionar als professionals anar pas a pas amb diverses plantilles per analitzar la situació, fer-ne una autoavaluació i elaborar un pla d’acció per reduir el malbaratament a les cuines.
  • Un projecte impulsat per la Fundació Ausolan amb la col·laboració del Grupo Ausolan i BCC Innovation .

La Fundació Ausolan, una organització no lucrativa del Grupo Ausolan, i BCC Innovation, un centre tecnològic en gastronomia de Basque Culinary Center, han elaborat una guia per reduir el malbaratament alimentari als menjadors escolars. Una eina que ajudarà els professionals dels menjadors escolars fer un diagnòstic de la situació dels centres i incorporar pràctiques sostenibles al dia a dia.

«Un element de sensibilització per millorar la conscienciació dels treballadors quant al malbaratament alimentari», assenyala la presidenta de la Fundació Ausolan, María Marín. A més, «s’ha comprovat que dur a terme un procés de reflexió i incorporar pràctiques més sostenibles té un impacte positiu per a l’organització i els agents col·laboradors, com ara escoles, els estudiants i els proveïdors», afegeix.

El principal valor diferencial d’aquesta guia és que vol representar un quadern de treball amb un procés guiat per poder elaborar, d’una manera senzilla, un diagnòstic, prioritzar mesures i poder definir un pla d’acció preliminar amb l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari.

El contingut i el format s’ajusten a les obligacions del marc normatiu per poder quantificar i tenir un pla per aplicar la jerarquia de prioritats.

La guia s’ha elaborat amb la participació dels treballadors implicats en les diferents etapes del procés d’elaboració alimentària. Això representa un element de rigor objectiu a l’hora de posar en marxa l’eina. El procés es divideix en tres fases: diagnòstic, anàlisi i acció.

Reduir el malbaratament alimentari és un camí de millora contínua que requereix la participació activa de tots els actors implicats en cadascuna de les etapes. És important sistematitzar el procés i disposar d’informació tan fiable com sigui possible per ajudar en la presa de decisions. La guia permetrà dur a terme aquesta anàlisi fiable i adoptar mesures efectives.

Per això, la comunicació ha de ser efectiva en totes les etapes, amb la qual cosa la són essencials tant la col·laboració entre els agents participants, com la creació d’aliances estratègiques amb els proveïdors i les entitats receptores (tant per reduir el malbaratament alimentari com per facilitar la donació d’aliments en cas que hi hagi excedents).

Sense oblidar que la col·laboració amb la comunitat educativa i la generació d’hàbits responsables amb els nens i nenes als menjadors és prioritària per generar un corrent de canvi que ajudi a reduir el malbaratament alimentari.

Amb el lema «Cap a un menjador escolar més sostenible i conscient», María Marín conclou que «aquesta guia vol convertir-se en un recurs indispensable per transformar els menjadors escolars d’Ausolan en espais on l’alimentació sostenible i la consciència social s’entrellacin per construir un futur més just i equitatiu».